Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje biskupa ordynariusza do wizytacji kanonicznej. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię

1/1