Od 18 – 25 lipca br. obchodzony jest Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Tydzień ten został zainicjowany przez MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy, działającej od 2000 roku przy Komisji

1/1