„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa , współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga” – św. Jan Paweł II

Parafia św. Wawrzyńca to nie tylko mały zabytkowy kościółek, ale wielka swym sercem lokalna społeczność. Dzięki rozmiarom naszej świątyni znamy się prawie wszyscy z widzenia, z uśmiechu czy z powitania

„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca,wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. św. Jan Paweł II Tym z cytatem

3/3