„Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca,wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. św. Jan Paweł II Tym z cytatem

1/1