Piątek 31.03.2023 r.11.00 – odwiedziny w domu chorego (p. Krzoska p. Bojarska).12.15 – obiad /probostwo/.13.00 – spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 29.14.00 – spotkanie z nauczycielami Katolickiej Szkoły Podstawowej

Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje biskupa ordynariusza do wizytacji kanonicznej. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię

2/2