27 września br. o godz. 18.00 odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej, podczas której miało miejsce zaprzysiężenie wszystkich jej członków. Po Eucharystii, na probostwie, odbyło się

12 czerwca br. odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, w jej skład wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowani przez proboszcza

Spośród poniższych kandydatów wybierzemy 10 członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z Zasadami Wyborów do Parafialnych Rad Duszpasterskich: „w dniu wyborów przeprowadzonych po każdej Mszy św., każdy z głosujących wybiera spośród

Dekretem ks. abpa Wiktora Skworca w niedzielę 12 czerwca we wszystkich parafiach archidiecezji katowickiej odbędą się powszechne wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej (dalej PRD), która stanowi ciało doradcze proboszcza parafii

DEKRET               Działając po myśli kanonu 536 KPK oraz Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej, zarządzam na dzień 12 czerwca 2022 roku przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w

5/5