„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lonrdas, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy

Na początku tego listu chciałbym Księdzu i całej Wspólnocie różańcowej w Parafii przekazać serdeczne życzenia wielu łask Bożych w całym Nowym Roku Pańskim 2022! Adoracją Bożego Żłóbka w Panewnikach rozpoczęliśmy

Żywy Różaniec jest katolicką wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Kształt wspólnoty jest uzależniony od samej modlitwy różańcowej, w której rozważa się 20 tajemnic z życia Jezusa i

3/3