Wizytacja kanoniczna

Kodeks Prawa Kanonicznego zobowiązuje biskupa ordynariusza do wizytacji kanonicznej. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej).

Ostatnio gościliśmy z wizytacją kanoniczną w naszej parafii Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca, który nas wizytował w dniach 2 – 4 maja 2014 r.. Tym razem będzie nas wizytował biskup pomocniczy naszej Archidiecezji ks. bp Adam Wodarczyk, który zagości u nas w dniach 31 marca do 2 kwietnia bieżącego roku. Ksiądz bp Adam w naszej parafii będzie głosił Słowo Boże, sprawował Msze św. w naszej intencji, spotykał się z grupami parafialnymi, odwiedzi szkoły na terenie naszej parafii oraz udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży.

Plan wizytacji kanonicznej w dekanacie Chorzów jest następujący:

24 – 26.02.2023 r.Parafia św. Józefa
3 – 5.03.2023 r.Parafia św. Jadwigi
10 – 12.03.2023 r.Parafia św. Floriana
17 – 19.03.2023 r.Parafia w Maciejkowicach
24 – 26.03.2023 r.Parafia św. Barbary
31 – 2.04.2023 r.Parafia św. Wawrzyńca
14 – 16.04.2023 r.Parafia św. Marii Magdaleny