Wybory do Rady Parafialnej

DEKRET

              Działając po myśli kanonu 536 KPK oraz Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej, zarządzam na dzień 12 czerwca 2022 roku przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach Archidiecezji Katowickiej na kolejną pięcioletnią kadencję.

              Przy okazji wyborów należy kierować się dyspozycjami zawartymi w Statucie oraz w Zasadach wyborów parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji katowickiej. Należy także zastosować terminarz dołączony przez kanclerza Kurii Metropolitalnej, w którym określone są poszczególne etapy procedury wyborczej.

Módlmy się do Ducha Świętego, aby wspólnoty parafialne wyłoniły w kolejnych wyborach do rad duszpasterskich oddanych Kościołowi współpracowników, chętnie wspierających swoich duszpasterzy w codziennej posłudze ludowi Bożemu.

Z pasterskim błogosławieństwem


Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich
w Archidiecezji Katowickiej – 2022 r.

1. 8 maja – ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów
2. 5 czerwca – informacja o zgłoszonych kandydatach i udostępnienie list wyborczych
3. 12 czerwca – wybory
4. 19 czerwca – ogłoszenie składu rady
5. Wrzesień/październik – pierwsze posiedzenie rady, złożenie przyrzeczeń, wybór wiceprzewodniczącego