XX lat parafialnego Legionu Maryi

7 września 1921 roku – w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – zawiązała się pierwsza wspólnota Legionu Maryi, która wkrótce urosła w dużą organizację, a obecnie liczy kilkanaście milionów katolików na całym świecie. Założycielem Legionu Maryi był sługa Boży Franciszek Duff
(1889-1980). Niewątpliwie powstanie Legionu Maryi (1921 r.) jest swoistym fenomenem. Takim fenomenem jest również jego błyskawiczny rozwój. Już po siedmiu latach od założenia ten Ruch Apostolstwa Świeckich rozpoczyna swoją światową ekspansję. Dociera do różnych krajów, w tym również do Polski. Bardzo ciekawa jest historia Legionu w naszym kraju. Do Polski Legion Maryi dotarł po raz pierwszy w 1948 roku, reaktywowany został w latach osiemdziesiątych XX wieku. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (późniejszego Metropolity katowickiego), powstało pierwsze prezydium przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Obecnie Legion Maryi istnieje w 27 diecezjach.

W naszej parafii po raz pierwszy przedstawicieli Legionu Maryi z pobliskiej parafii św. Jadwigi gościliśmy 17 czerwca 2001 r.. Podczas Mszy św. niedzielnych p. Emilia zaznajamiała parafian z ideą Legionu Maryi. Po tej wizycie zawiązała się grupa stałych członków Legionu Maryi, jednocześnie powstawała grupa członków wspomagających działalność parafialnego Legionu Maryi czyli tzw. auksyliatorów. Pierwszą przewodniczącą parafialnego Legionu Maryi została p. Krystyna Bakaus, później funkcję tę pełniła p. Krystyna Kusz, a obecnie przewodniczącą jest p. Elżbieta Sitek zaś opiekunem duchowym przez wiele lat był proboszcz ks. Eugeniusz Błaszczyk, a obecnie funkcję tę pełni ks. dr Dawid Ledwoń. Powstający przy parafii Legion Maryi przyjął wezwanie NMP Matki Miłosierdzia i swoje święto obchodzi 16 listopada. Parafialny Legion Maryi prowadzi liczne prace apostolskie na terenie parafii. Przez wiele lat Legion odwiedzał pensjonariuszy w domach opieki społecznej na terenie Chorzowa: PCK, Św. Floriana i Domu Opieki Społecznej Polskiego Związku Niewidomych, obecnie ta działalność została zawieszona z powodu epidemii. Z inicjatywy Legionu Maryi również w każdego dnia przed poranną Mszą św. jest odmawiany różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

W piątek 11 lutego w czasie Mszy św. o godz. 9.00 dziękowaliśmy za 20 lat działalności Legionu Maryi w naszej parafii, a także prosiliśmy o dalsze błogosławieństwo w jego apostolskiej pracy.