XXIII Dzień Papieski

XXIII Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie 15 października 2023 roku pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”. Zapewnienie Jezusa zapisane w Ewangelii wg. św. Jana: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10), Papież Jan Paweł II cytuje już w pierwszych wersetach encykliki poświęconej wartości życia. Przypominał, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu orędzia Jezusa Chrystusa”.

Św. Jan Paweł II przestrzegał, że losy naszej cywilizacji zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Przy czym ta druga „kultura” zasługuje na ujęcie w cudzysłów, gdyż jest dokładnym przeciwieństwem tego co to słowo oznacza. Św. Jan Paweł II wskazał konkretne środowiska, w których cywilizacja życia znajduje swój najbardziej żyzny grunt. Są nimi: rodzina, dzieci i młodzi. Wszyscy jesteśmy wezwani, „aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości” – brzmi apel Jana Pawła II.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oprócz wsparcia finansowego uczestniczą również w spotkaniach formacyjnych przeżywanych w duchu nauczania św. Jana Pawła II. Serce programu formacyjnego są wakacyjne obozy integracyjno-formacyjne. W tym roku odbyły się  trzy spotkania. Obóz dla stypendystów-studentów, odbył się od 5 do 11 lipca w Zielonej Górze pod hasłem „Trwajcie we Mnie”. W programie m.in. dzień skupienia w Rokitnie, spotkanie z Tomaszem Samołykiem i absolwentami pierwszej edycji JP2 Studies na Angelicum w Rzymie, koncert ewangelizacyjny Chóru i Orkiestry FDNT, poznanie Zielonej Góry i regionu. W spotkaniu wzięło udział około 700 osób.

Stypendyści-uczniowie spotkali się również na obozie w Radomiu w dniach od 14 do 24 lipca, któremu towarzyszyło hasło „Siła w miłości”. W tym czasie stypendziści poznawali zabytki Radomia, odbyli zajęcia w Muzeum Wsi Radomskiej i na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, zwiedzali region (Czarnolas, Orońsko), przeżyli dzień skupienia i dzień sportu oraz koncert ewangelizacyjny. W obozie wzieło udział około 1000 osób.

Tegoroczni maturzyści należący do programu stypendialnego Fundacji spędzili 9 wrześniowych dni w bieszczadzkich Myczkowcach nad Soliną. W ramach spotkania zatytułowanego „Życie niedokończony projekt” przewidziano wycieczki krajoznawcze, warsztaty i zajęcia z zakresu poznania siebie, umiejętności podejmowania decyzji, rozeznawania i realizacji powołania, przygotowania do obchodów XXIII Dnia Papieskiego oraz integrację we wspólnotach akademickich. W wyjeździe wzięło udział około 300 osób.

Podczas XXII Dnia Papieskiego, jak co roku, prowadzona była zbiórka kościelna i publiczna oraz akcja SMS-owa na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. W ramach zbiórki kościelnej około 10 tys. wolontariuszy, w parafiach w Polsce zebrało w sumie 8 456 938,42 zł. Zbiórka kościelna odbyła się także w środowiskach polonijnych m.in. w Wielkiej Brytanii, Walii, Niemczech, Holandii, USA, Szwajcarii, Norwegii i Austrii.

Zbiórka publiczna była przeprowadzona przez 140 sztabów w całym kraju. W czasie jej trwania wolontariusze zebrali 783 638,73 zł. Poprzez akcję SMS-ową darczyńcy wsparli Fundację kwotą 66 037,56 zł, wysyłając ponad 13 tys. wiadomości. W minionym roku przeprowadzona została również e-zbiórka za pomocą wirtualnych puszek, zebrano w ten sposób 49 213 zł.

Łącznie w zbiórkach zebrano ponad 9,3 mln zł. Środki finansowe pozyskane w ramach Dnia Papieskiego oraz wpłacane przez cały rok darowizny od osób fizycznych (ponad 2,1 mln zł) pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego na poziomie blisko 2 000 stypendystów, w tym 70 osób z Ukrainy. Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można również wesprzeć przekazując 1,5% swojego podatku dochodowego, podając nr KRS Fundacji: 0000150776. W roku ubiegłym wpłaty z tytułu 1% wyniosły 296 427,73 zł. Tegoroczna kampania 1,5% odbywa się pod hasłem „Daj wiarę naszym marzeniom o edukacji”.