Żywy Różaniec Archidiecezji Katowickiej

Na początku tego listu chciałbym Księdzu i całej Wspólnocie różańcowej w Parafii przekazać serdeczne życzenia wielu łask Bożych w całym Nowym Roku Pańskim 2022!

Adoracją Bożego Żłóbka w Panewnikach rozpoczęliśmy kolejny rok spotkań i formacji Żywego Różańca w naszej archidiecezji. Z uwagi na to, że będzie to dla nas rok szczególny, a koła różańcowe istnieją niemal w każdej parafii, ośmielam się skreślić tych parę słów informacji i proszę o ich przyjęcie.

22 maja br. w Lyonie dokona się beatyfikacja założycielki wspólnoty, sługi Bożej Pauliny Jaricot. Beatyfikacja zbiegnie się z jubileuszem 200-lecia powstania pierwszego jej dzieła, które dzisiaj nosi nazwę Papieskiego dzieła Rozkrzewiania Wiary. Jednocześnie w wielu diecezjach w Polsce przeżywamy nowennę modlitwy przed 200-leciem powstania drugiego dzieła Pauliny: Stowarzyszenia Żywy Różaniec. Ten jubileusz będzie za 4 lata, w roku 2026. Można chyba powiedzieć, że dla naszych zacnych róż różańcowych jest teraz czas szczególnej łaski, a zarazem jakiejś szansy na odnowę i rozwój.

W ramach przygotowania do beatyfikacji założycielki warto przybliżyć parafianom jej postać, np. w ramach comiesięcznych spotkań, podczas rekolekcji, w homiliach itp. Bezpośrednio przed beatyfikacją można podjąć jakąś formę modlitwy w czasie nabożeństw majowych z udziałem róż różańcowych.

Ogólnopolskie dziękczynienie za dar beatyfikacji ma się dokonać w sobotę 4 czerwca br. na Jasnej Górze w ramach X. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca. Tegoroczna pielgrzymka ma być również powiązana z ogólnopolskim spotkaniem misjonarzy, co nas podwójnie cieszy z uwagi na jubileusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, jak i z uwagi na to, że polski Żywy Różaniec od lat wspiera misjonarzy i dzieła misyjne modlitwą i ofiarą materialną. Warto zauważyć, że w skali całej Polski jesteśmy od kilku lat w czołówce ofiarnych diecezji, co pokazuje naszą świadomość misyjności tej różańcowej wspólnoty. Przy okazji chciałbym przypomnieć, że od kilku lat każdy członek wspólnoty dobrowolnie ofiarowuje 1 zł miesięcznie na cele misyjne. Połowa tych ofiar przeznaczona jest co roku na dzieło misyjne wskazane przez Ojca św., a druga połowa stanowi pomoc dla naszych śląskich misjonarzy.

Warto też wiedzieć, że w dniu poprzedzającym pielgrzymkę, w piątek 3 czerwca br. na Jasnej Górze rozpocznie się II. Ogólnopolski Kongres Różańcowy z inicjatywy Żywego Różańca. Bliższe informacje na ten temat pojawią się w odpowiednim czasie.

A co w naszej archidiecezji? Żywy Różaniec swoją modlitwą obejmuje intencje całego Kościoła świętego, ale tak naprawdę żyje w realiach parafii. Bardzo dziękuję za każdą troskę o tę wspólnotę i czas jej poświęcony. Ufam też, że wspólna modlitwa różańcowa uświęca każdą parafię, także duszpasterzy.

Na forum diecezjalnym organizowane są rekolekcje formacyjne dla zelatorów. Najbliższe odbędą się w Kokoszycach w dniach 18-20 lutego br. W każdym domu rekolekcyjnym znajdziemy też terminy dla wszystkich członków Żywego Różańca. Informacje na ten temat umieszczane są w internecie, na diecezjalnej stronie różańcowej.

Szczególnym wyrazem jedności wspólnoty różańcowej są nasze doroczne archidiecezjalne pielgrzymki. Najczęściej spotykamy się w drugą sobotę października w katedrze, choć zdarzają się wyjątki, np. w roku ubiegłym, przed beatyfikacją ks. Jana Machy, nasza dziesiąta z kolei pielgrzymka miała miejsce w Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej.

Korzystając z okazji pragnę też przekazać Opiekunom kół różańcowych serdeczne pozdrowienia od Sióstr Loretanek z Warszawy, które szczególnie troszczą się o dzieło różańcowe w Polsce. W ich ofercie wydawniczej znajdziemy książki o Paulinie Jaricot oraz inne pozycje wydawnicze, a szczególnie miesięcznik „Różaniec”, który jest ogólnopolskim pismem formacyjnym dla kół różańcowych.

Może jeszcze jedna informacja, która może się przydać. Od jakiegoś czasu w Polsce funkcjonuje Różaniec Rodziców, nazywany też potocznie Różańcem Rodziców za Dzieci. To inicjatywa ludzi świeckich z Gdańska, propagowana drogą internetową, a korzystająca z metody Żywego Różańca. Część róż tej wspólnoty, to wirtualne róże internetowe, ale w niektórych parafiach są to rzeczywiste wspólnoty modlitwy, funkcjonujące podobnie jak znane nam róże różańcowe. Założyciele tej wspólnoty od lat starają się
o włączenie Różańca Rodziców do Stowarzyszenia Żywy Różaniec.

Przydatne informacje:
Adres strony Żywego Różańca: rozaniec.katowicka.pl
Kontakt do moderatora w sprawie Kościoła Stacyjnego:
poczta@rozaniec.katowicka.pl lub tel.: 600 004 701
Nr konta Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej – do wpłacania ofiar misyjnych:
10 1560 1111 2107 0236 6515 0010
Lub zobacz stronę: misje.katowicka.pl /zakładka: kontakt/.

ks. Zbigniew Kocoń, moderator