Żywy Różaniec

„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lonrdas, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową. „Żywy Różaniec” – w parafii św. Wawrzyńca składa się z około 100 członków, którzy są podzieleni na 5 Róż Różańcowych. Kilka razy w ciągu roku spotykają się na wspólnej Eucharystii, a także w salce katechetycznej aby omówić bieżące sprawy.

Obietnice Matki Najświętszej dla czcicieli Różańca Św. dane św. Dominikowi i bł. Alanowi.

1. Którzy wiernie służyć mi będą, odmawiając Różaniec św., otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie Różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.

3. Różaniec będzie najpotężniejszą zbroją przeciwko piekłu, wyniszczy zdrożności, usunie grzechy, wytępi herezje.

4. Cnoty i święte czyny zakwitną – najobfitsze zmiłowanie dla dusz uzyska od Boga, serca ludzkie odwróci od próżnej miłości świata a pociągnie do miłości Boga i pożądania rzeczy wiecznych. O, ileż dusz uświęci się tą modlitwą.

5. Dusza, która poleca mi się przez Różnaiec św., nie zginie.

6. Ktokolwiek odmawiać będzie Różaniec św. pobożnie rozmyślając równocześnie tajemnice św., nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią, nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeżeli zaś sprawiedliwym, wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7. Prawdziwi czciciele mego Różańca nie umrą bez Sakramentów św.

8. Chcę, by odmawiający mój Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask; w życiu i w śmierci uczestniczyli w zasługach Świętych.

9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze czczące mnie modlitwą różańcową.

10. Prawdziwi synowie mego Różańca wielką chwałę osiągną w niebie.

11. O cokolwiek przez Różaniec prosić będzie, otrzyma.

12.Rozszerzającym mój Różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.

13. Uzyskam u Syna mojego, ażeby wpisani do mojego Różańca mieli w życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców niebios.

14. Odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mego Jednorodzonego.

15. Nabożeństwo do mego Różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do niebios.