Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą

W polskim Kościele działa wiele wspólnot. Pewnie każdy słyszał o Ruchu Światło-Życie, znanym jako Oaza, czy o charyzmatycznym Ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Wielu wiernych należało w pewnym okresie swojego

2/2