Kalendarium 2013

6 stycznia – odbył się w naszej parafii „Ekumeniczny Koncert Kolęd” w wykonaniu dzieci i młodzieży naszej parafii oraz parafii ewangelicko-augsburskiej im. Marcina Lutra z Chorzowa. Podczas koncertu została zebrana ofiara na wakacyjny wyjazd dzieci z chorzowskiego Domu Dziecka.

10 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe Legionu Marii. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. następnie podzieliliśmy się opłatkiem oraz rozradowaliśmy nasze serca wspólnym kolędowaniem oraz kawą i ciastkiem.

15 stycznia – odbyło się spotkanie opłatkowe grupy parafialnej Żywego Różańca. Spotka-nie rozpoczęło się Mszą św., a następnie probostwie przy kawie i ciastku oraz wspólnym kolędowaniu miało miejsce dzielenie się opłatkiem.

16 stycznia – zakończyliśmy obchód kolędowy w parafii. Spośród ok. 1150 rodzin, kapłana z wizytą duszpasterską przyjęło około rodzin 850 co stanowi 65%.

30 stycznia – odbył się XIII Parafialny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Laurentius 2013”. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 29, na terenie, której ten konkurs się odbył.

4 lutego – zmarł ks. Stanisław Stopka, długoletni proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Kwaczale w archidiecezji krakowskiej. Ksiądz Stanisław Stopka pełnił funkcję dziekana dekanatu Babickiego. Pogrzeb odbył się w piątek 8 lutego o godz.16.00 w kościele parafialnym w Kwaczale. W domu ks. kan. Stanisława Stopki przy ul. Roosevelta 14 w latach 2000 – 2010 mieściło się probostwo naszej parafii.

9 lutego – odbyło się spotkanie przy kawie i piosence przygotowane przez parafialna radę Duszpasterską. Śpiewy i piosenki były prowadzone przez naszego wikarego ks. Łukasza Kotyńskiego oraz część zespołu „Rytm”, którego większość stanowią nasi parafianie. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

11 luty – papież Benedykt XVI ogłosił, że z dniem 28 lutego abdykuje z urzędu posługi papieża i w tym dniu zakończy się jego pontyfikat.

13 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Chorzowie ks. Wojciech Szymczak.

W lutym – został zainstalowany w naszym kościele nowy system multimedialny wykonany przez firmę „Rduch”. Nowy system służy tekstami pieśni podczas Mszy św. i nabożeństw oraz umożliwia pokaz prezentacji i filmów na spotkaniach liturgicznych i paraliturgicznych.

3 marca – gościliśmy w naszym kościele s. Angelę i s. Damianę ze Zgromadzenia Sióstr Prezentek. Siostry zapoznały nasz z ideą swojego Zgromadzenia oraz w krótkim słowie przedstawiły s. Zofię Czeską, swoja założycielkę, która w tym roku będzie beatyfikowana.

10 -13 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które popro-wadził pochodzący z Indonezji o. Heribertus Wea SVD. Oprócz nauk ogólnych, swoje nauki stanowe mieli mężczyźni i kobiety, odbyły się również nauki dla rodziców, a także nabożeństwo dla chorych. W tych dniach rekolekcje szkolne miały również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 w Chorzowie. W czasie rekolekcji dzieci uczestniczyły w specjalnie zorganizowanym programie rekolekcyjnym przygotowanym przez panią katechetkę Ewę Zastawną i ks. Łukasza Kotyńskiego. W ramach rekolekcji dzieci miały możliwość zapoznania się tematyką misyjną. Gościliśmy m. in. przedstawicieli Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z Krakowa. Najlepsze klasy zdobyły puchar rekolekcyjny.

13 marca – podczas konklawe w Rzymie został wybrany nowy 266 papież pochodzący z Argentyny kard. Jorge Mario Bergoglio SI, który przyjął imię Franciszka. Ojciec Św. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu amerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III (pontyfikat 731–741). Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI (pontyfikat 1831–1846).

19 marca – w Rzymie odbyła się inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka, we Mszy św. inauguracyjnej wzięło udział ok. 200 tys. wiernych. Papież Franciszek zachował biskupią dewizę Miserando atque eligendo (łac. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał) zaczerpniętą z komentarza do powołania św. Mateusza, św. Bedy Czcigodnego.

24 marca – w niedzielę Palmową Dzieci Maryi przygotowały wielkopostny spektakl muzyczno–słowny „Mały Książę i Róża”.

27 marca – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej przygotował ks. Łukasz Kotyński, natomiast poszczególne grupy parafialne je przedstawiły: młodzież, ministranci, Dzieci Maryi, Legion Maryi, grupa „Oazy+”. W czasie Drogi Krzyżowej młodzież wraz z ks. Łukaszem przygotowała scenki do poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W Drodze Krzyżowej, która na trwałe wpisuje się w przygotowanie przeżycia Triduum Paschalnego, pomimo zimna i śniegu, uczestniczyło bardzo wielu parafian, a także Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.

28 – 30 marca – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył ks. Eugeniusz Błaszczyk zaś kazanie wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Łukasz Kotyński. Procesja Rezurekcyjna w zimowej scenerii odbyła się w poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

2 kwietnia – w 8 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II odbył się Apel jasnogórski.

21 kwietnia – rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Hasłem tego Tygodnia są słowa: „Powołanie znakiem nadziei opartej na wierze”.

1 maja – w kościele św. Józefa w Górnośląskim Skansenie odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył ks. prob. Eugeniusz Błaszczyk, homilię wygłosił ks. Łukasz Kotyński. Odpust w Skansenie inaugurował „Gody Śląskie”.

4 maja – w sanktuarium św. Floriana w Chorzowie odbyła się Msza św. w intencji mieszkańców Chorzowa sprawowana przez Metropolitę Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca. Razem z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali proboszczowie chorzowskich parafii.

5 maja – odbyła się w naszej parafii uroczystość I Komunii św.. Do I-szej Komunii św. przystąpiło 35 dzieci. W tym również 4 dzieci przystąpiła do Komunii św. w wieku przedszkolnym.

6 maja – został poświęcony w czasie nabożeństw Dni Krzyżowych nowy krzyż misyjny.

10 maja – odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych oraz ich opiekunów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach. Ponadto odwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej i miejsce urodzenia bł. Jana Pawła II – Wadowice.

11 maj – z rąk ks. bpa Józefa Kupnego w kościele św. Piusa X w Rudzie Śl. święcenia diakonatu przyjął nasz parafianin ks. diak. Przemysław Malinowski.

18 maja – w naszym kościele uczciliśmy 93 urodziny bł. Jana Pawła II. W czasie Apeli Jasnogórskiego przygotowanego przez grupę dzieci Marii oraz ich przyjaciół zostało pięknie ukazane życie bł. Jana Pawła II.

18 maja – ojciec św. Franciszek mianował nowym arcybiskupem wrocławskim biskupa pomocniczego naszej diecezji ks. bpa Józefa Kupnego. Nowy arcybiskup wrocławski pochodzi z Chorzowa.

19 maja – w naszym kościele 32 dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Chorzowa – Batorego przystąpiło do I-szej Komunii św..

26 maja – odbyła się tradycyjna pielgrzymka młodzieńców i mężczyzn do Piekar Śl.. Z naszej parafii wyruszyła około 35-osbowa piesza pielgrzymka, którą poprowadził nasz kleryk Robert Kluba. W czasie pielgrzymki Słowo Boże wygłosił kard. Dominik Duka, metropolita czeskiej Pragi zaś głównym celebransem kard. Stanisław Dziwisz.

30 maja – w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjna procesja Bożego Ciała, która w tym roku przeszła ulicami: Lwowską, Kościuszki, Poniatowskiego i Konopnickiej. Ołtarze stały: I – przy Szkole Podstawowej nr 29 przygotowany przez p. Katechetkę i rodziców dzieci komunijnych; II – na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Poniatowskiego przygotowany przez Dzieci Marii; III – na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Konopnickiej przygotowany przez naszą młodzież; IV – na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej i Roosevelta przygotowany przez radę parafialną. Mimo niesprzyjającej pogody procesja odbyła się przy bardzo licznym udziale wiernych.

31 maja – w katowickiej katedrze został pożegnany ks. bp Józef Kupny, podziękowano Mu za 30 lat posługi w naszej diecezji w tym 8-letnią posługę biskupa.

2 czerwca – o godz. 17.00 w całym Kościele Powszechnym odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

31 maja – 2 czerwca – nasze dzieci i młodzież skupione w grupach parafialnych dzieci Marii, ministrantów i młodzieży oazowej wyjechały razem z ks. Wikarym animatorami i opiekunami do Ośrodka Harcerskiego w Łączy. Czas wyjazdu był czasem radosnym, odkrywania Boga w przyrodzie, Słowie Bożym i w drugim człowieku.

13 czerwca – odbyła się Msze św. w intencji dzieci przedszkolnych oraz ich wychowawców okazji zakończenia roku szkolnego.

16 czerwca – w odbył się w archikatedrze wrocławskiej ingres pochodzącego z naszego miasta ks. abpa Józefa Kupnego.

28 czerwca – odbyła się Msza św. w intencji uczniów dzieci Szkoły Podstawowej nr 29 z okazji zakończenia Roku Szkolnego.

10 sierpnia – zostały zamontowane na naszej wieży kościelnej dzwony i kuranty kościelne. Urządzenie imituje dzwony kościelne, wydzwania godziny i kwadranse oraz daje możliwości uruchomienia około 100 melodii pieśni kościelnych.

11 sierpnia – odbył się w naszym kościele odpust parafialny ku czci św. Wawrzyńca. Kaznodzieją odpustowym i sumistą był ks. Piotr Brząkalik, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Katowicach Szopienicach oraz felietonista radia EM.

7 października – odbyła się Msza św. w intencji parafialnej grupy Żywego Różańca, po Msz y św. odbyło się spotkanie w salce, obecnie w parafii istnieje 5 grup Żywego Różańca.

13 października – w całym kościele w Polsce przeżywaliśmy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież dialogu”. W tym dniu odbył się uroczysty Apel Jasnogórski oraz została przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

15 października – gościliśmy w naszej parafii ks. abpa Wiktora Skworca, który udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. W czasie tej Mszy św. dziękowaliśmy również za 75 lat obecności kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie, gdyż 15 października 1938 r. ks. bp Stanisław Adamski po raz pierwszy sprawował Mszę św. w naszym kościele po przenosinach z Knurowa.

22 października – odbyła się w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „wiecznej adoracji”. W liturgii tego dnia wspominaliśmy bł. Jana Pawła II.

10 listopada – w wigilię Święta Niepodległości o godz. 17.00 odbyła się w naszym kościele uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, również Dzieci Maryi przygotowały spotkanie patriotyczno-religijne z piosenką i poezją.

16 listopada – odbyła się Msza św. w intencji parafialnego Legionu Maryi z okazji ich święta patronalnego.

28 listopada – odbyła się Msza św. w intencji naszych ministrantów oraz lektorów z okazji ich święta patronalnego. W czasie tej Mszy św. 2 nowych chłopców rozpoczęło służbę ministrancką.

3 grudnia – rozpoczęły się w naszym kościele Roraty. W czasie tegorocznych rorat korzystaliśmy z pomocy przygotowanych przez redakcje „Małego Gościa Niedzielnego”, które przybliżały dzieciom świadków wiary i ewangelicznego ubóstwa.

4 grudnia odbyła się w naszym kościele Msza św. w intencji górników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary.

8 grudnia gościliśmy w naszym kościele ks. Rafała Lara, misjonarza z Kazachstanu, który głosił Słowo Boże oraz zbierał kolektę na potrzeby misji, które prowadzi.

12 grudnia – z okazji w święta patronalnego Dzieci Maryi odbyła się Msza św. w ich intencji oraz ich rodziców.

W grudniu – w okresie przedświątecznym została po raz drugi przeprowadzona akcja „Świąteczna paczka”, w ramach akcji ponad 100 dzieci zostało obdarowane paczkami.