Kalendarium 2024

1 stycznia – odbyła się Msza św. za zmarłych w roku 2023, w tym roku zmarło 35 parafian, 26 parafian kapłani naszej parafii odprowadzali na miejsce doczesnego spoczynku, pozostałe pogrzeby odbyły się w innych parafiach.

7 stycznia – odbył się w naszej parafii koncert kolędowy młodzieżowego między parafialnego zespołu „Obdarowani”.

20 stycznia – zakończyły się w naszej parafii odwiedziny kolędowe. W tym roku wizyta duszpasterska odbywała się w naszej parafii wg tradycyjnej formuły. Kolędę przyjęło niecałe 500 rodzin, co stanowi ok. 40% parafian.

21 stycznia – odbył się koncert kolędowy pt.: „Mały Książę dzisiaj – w kolędowym nastroju” przygotowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 pod kierownictwem p. Grzegorza Nowaka.

14 lutego – rozpoczęliśmy Wielki Post. Kazania pasyjne w czasie Drogi Krzyżowej głosił pochodzący z Mysłowic akolita Bartłomiej Morawski, odbywający staż duszpasterski w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Rozalii w Chorzowie Maciejowicach.

10 – 13 marca – odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Grzegorz Kotyczka, emerytowany proboszcz parafii Ducha Świętego w Chorzowie. W ramach rekolekcji odbyły się nauki rekolekcyjne dla kobiet i mężczyzn, była również sprawowana Msza św. dla  ludzi chorych połączona z parafialnym dniem chorych. Nauki ogólne koncentrowały się na problematyce związanej z Kościołem. W tym czasie odbyły się również rekolekcje szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 prowadzone przez s. Jurandę Tokarską, Karmelitankę Dzieciątka Jezus z Sosnowca.

24 marca – w Niedzielę Palmową , grupa skupiona wokół Dzieci Maryi przygotowała czuwanie modlitewne o krzyżu.

27 marca – w plenerach chorzowskiego Skansenu odbyła się tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozważania Drogi Krzyżowej prowadziły poszczególne grupy parafialne: młodzież oazowa, ministranci, Dzieci Marii, Legion Marii, grupa „Oazy+”. Podczas Drogi Krzyżowej  młodzież oazowa wsparta  młodzieżą z innych parafii przedstawiła tradycyjne sceny związane z poszczególnymi stacjami oparte o objawienia św. Katarzyny Emerich. W Drodze Krzyżowej uczestniczyło bardzo wielu dorosłych parafian. 28 – 30 marca – przeżywaliśmy Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek uroczystej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. Eugeniusz Błaszczyk. Liturgii Wielkopiątkowej przewodniczył oraz kazanie wygłosił ks. prof. Dawid Ledwoń. Głównym celebransem Mszy św. Wigilii Paschalnej był ks. Prob. Eugeniusz Błaszczyk. W tym roku Procesja Rezurekcyjna odbyła się na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej.