Charyzmat Legionu Maryi

Legion Maryi został założony w 1921 roku w Irlandii przez sługę Bożego Franciszka Duff”a (1889-1980) w wigilię uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny we wrześniu 1921 roku. Legion biorąc za cel służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi szybko przekroczył granice Irlandii. Dzisiaj jest obecny w 170 krajach, liczba członków czynnych w świecie przekracza 3 miliony , a członków pomocniczych ok.6 milionów. Powołany do życia Legion Maryi swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i symbole przejął od starożytnej formacji wojskowej – legionów rzymskich.

W Polsce próby utworzenia Legionu Maryi były już przed rokiem 1948. Stało się to za pośrednictwem Anatola Kaszczuka, więźnia obozu w Kozielsku, oficera artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez generała Andersa, walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez osobistą lekturę zapoznał się z ideą LM. Odkrył nowe powołanie – działalność w LM. Po powrocie do kraju w 1948 r. założył pierwsze prezydium LM w Ostródzie, następne w Lublinie oraz za pozwoleniem ks. prymasa
Stefana Wyszyńskiego w 1949 r. w Warszawie przy kościele pw. św. Augustyna na „Nalewkach”. Niedługo potem prezydia, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiały zawiesić swą działalność.

Dopiero w latach 80-tych, na życzenie papieża Jana Pawła II ruch wznowił swoją działalność. Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. W 1979 roku, przy poparciu ks. bp. Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego arcybiskupa seniora), powstało pierwsze prezydium w Katowicach przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP . Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Kilka lat później przyjechała do kraju delegatka Concilium (1987-1990) Clair Connolly-Pater, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezji warszawskiej, lubelskiej oraz koszalińskokołobrzeskiej. Obecnie LM w Polsce istnieje w 30 diecezjach, 630grupach parafialnych i zrzesza ok. 25.000 członków.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę i pracę apostolską. Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie. Patronką Legionu Maryi jest Maryja Niepokalana. Jednakże Legion Maryi jest chrystocentryczny, gdyż zarówno jego pobożność, jak i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie. Modlitwa i działanie – tak najkrócej określa się duchowość legionistów. Członkiem LM może zostać każdy katolik, który z miłości do Maryi
gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu jako członek czynny uczestniczący i podejmujący w cotygodniowych spotkaniach pracę legionową lub członek pomocniczy wspomagający Legion codzienną modlitwą.

Formacja obejmuje rozwój duchowości i przygotowanie do prowadzenia apostolatu. Podstawową metodą jest metoda mistrz-uczeń. Doświadczony legionista wtajemnicza w duchowość i apostolstwo początkującego legionistę. Niezastąpionym środkiem formacji jest systematyczne studiowanie
“Podręcznika Legionu Maryi” oraz „ Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta.

Cotygodniowe spotkania ( przy udziale kapłana, kierownika duchowego) pozwalają na odbycie formacji legionowej. Formacja obejmuje codzienne odmawianie modlitw legionowych – Tessery , a także Kateny Legionu. Zalecane jest częste uczestnictwo w Eucharystii, coroczne rekolekcje pogłębiające życie wewnętrzne członków LM oraz udział w uroczystościach legionowych. ( Acies, Jerycho Różańcowe) oraz pracy rady wyższej.

Oprócz cotygodniowych spotkań pogłębiających wiarę członkowie angażują się w różne apostolskie dzieła prowadzone wśród mieszkańców parafii. Istotnym obowiązkiem każdego prezydium jest utworzenie i rozwój silnej grupy auksyliatorów – członków pomocniczych zaangażowanych w apostolstwo modlitwy, wspomagających swoją codzienną modlitwą pracę apostolską Legionu na całym świecie. W ramach wspólnoty Kościoła lokalnego Legioniści podejmują za przyzwoleniem księdza proboszcza posługę wobec wiernych:

 • prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec,
 • odwiedzają chorych przygotowując ich na wizytę księdza z sakramentami,
 • pocieszają duchowo strapionych, wątpiących i cierpiących, propagują książkę
  i prasę katolicką
 • zachęcają do czynnego udziału w życiu parafii.
 • apostolat wśród chorych w domach pomocy społecznej i hospicjum oraz odwiedzanie osób samotnych w ich domach
 • apostolat uliczny, w którym uczestniczy wiele grup legionowych, to przede
  wszystkim „Apostolat Cudownego Medalika”.
  „Pragniecie służyć każdej osobie, która jest obrazem Chrystusa, w duchu i z troskliwością Maryi”

Jan Paweł II do legionistów