18 maja 2022 r. ołtarz główny św. Wawrzyńca został oddany do renowacji. Podczas pięciomiesięcznej renowacji, której podjęła się pracownia konserwatorska ART-RENO z Zabrza, udało się przywrócić mu dawną świetność, odnawiając

1/1